De Valentines Day tu aduci iubirea, noi venim cu muzica!

Februarie | Publicat de EvolioTeam | 0 comentarii

De Valentines Day v-am pregatit un concurs prin care oferim trei premii constand in boxe portabile wireless cu bluetooth Xound ONE. Concursul se desfasura prin intermediul contului de facebook Evolio Romania, in perioada 06 februarie 2017 -12 februarie 2017.

Tot ce aveti de facut, pentru a intra in cursa pentru castigarea uneia dintre cele trei boxe portabile wireless cu bluetooth Xound ONE , este:

-sa faceti o declaratie de dragoste persoanei iubite intr-un comment la postarea concursului;

-sa dati tag persoanei careia ii faceti declaratia de dragoste.

Cele trei premii vor fi acordate celor mai spectaculoase declaratii de dragoste, iar anuntarea castigatorilor se va face pe data de 13 februarie 2017, pe pagina de facebook Evolio Romania.

Regulamentul concursului il gasiti integral mai jos.

Multa inspiratie tuturor participantilor si…spor la dragoste!

 

Termeni si conditii concurs „De Valentines Day tu aduci iubirea, noi venim cu muzica!”

Articolul 1. Organizatorul si Regulamentul oficial al Campaniei

1.1 Campania „De Valentines Day tu aduci iubirea, noi venim cu muzica!” este organizata si desfasurata de SC Televoice Grup SRL, cu sediul in Str. Cobalcescu Grigore Prof., Nr 39, Sector 1, Bucuresti, inregistrat in Registrul Comertului sub nr. J40/11378/2002, CIF RO15005294, denumita in continuare „Organizator – Organizatorul”.

1.2 Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare “Regulament Oficial”).

1.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari prin aceleasi mijloace prin care a facut anuntul initial.

Articolul 2. Aria si durata de desfasurare a Campaniei

2.1 Campania se va desfasura in perioada 06 februarie 2017 -12 februarie 2017, pana la orele 24:00, pe intreg teritoriul Romaniei prin intermediul paginii Facebook Evolio, www.facebook.com/EvolioRomania.

2.2 Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Articolul 3. Dreptul de participare

3.1 La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica care respecta termenii si conditiile din prezentul Regulament si indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

(a) este cetatean roman, cu domiciliul stabil in Romania; si

(b) are minim 18 ani impliniti la data inceperii Campanie; si

(c) are un cont activ pe Facebook cu un nume care corespunde identitatii dintr-un act de identitate valid; si

(d) se inscrie in Campanie, oricand in perioada 06 februarie 2017 -12 februarie 2017, pana la orele 24:00, urmand toti pasii mentionati in Regulament; si

(e) fac o declaratie de dragoste persoanei iubite intr-un comment la postarea concursului;

(f) dau tag persoanei careia ii fac declaratia de dragoste.

3.2 In cazul in care toate aceste conditii sunt indeplinite, aplicantul devine Participant.

3.3 Nu au dreptul sa participe la acesta Campanie angajatii SC Televoice Grup SRL , precum si angajati ai oricaror colaboratori SC Televoice Grup SRL care ofera servicii in legatura cu Campania , precum si rudele de gradul I ale acestora.

3.4 Prin participarea la Campanie, Participantii se obliga sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament.

3.5 Participantii care indeplinesc toate criteriile din Regulament au ocazia de a castiga premiul acordat in cadrul Campaniei conform art. 5 („Premiul”), prin tragere la sorti.

Articolul 4. Mecanismul Campaniei

4.1 Participarea la concurs nu este in nici un fel conditionata de cumpararea unui produs. Inscrierea la concurs se poate face respctand clauzele prevazute la articolul 3.

4.2 Participantii la campanie trebuie sa acceseze pagina de Facebook Evolio Romania si sa realizeze urmatorii pasi:

-sa faca o declaratie de dragoste persoanei iubite intr-un comment la postarea concursului;

-sa  dea tag persoanei careia ii fac declaratia de dragoste.

4.3 Realizand toti pasii, participantii intra in tragerea la sorti pentru castigarea premiului, conform articolului 5 din Regulament.

4.4 In data de 13 februarie 2017, pana la orele 14:00,  Organizatorul va desemna castigatoare cele mai frumoase 3 declaratii de dragoste, si implicit va anunta numele persoanelor castigatoare prin intermediul paginii de facebook Evolio Romania.

Articolul5. Premiul Campaniei

5.1 Premiul Campaniei consta in 3 (trei ) boxe Evolio X-Ound One, in valoare totala bruta de 449.7 (patrusutepatruzecisinoua lei si saptezeci bani) lei, valoare cu TVA inclusa.

5.2 Castigatorul premiului nu are posibilitatea primirii contravalorii in bani sau in alte beneficii si nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor premiului.

Art. 6. Procedura Campaniei si validarea Participantilor castigatori

6.1 Campania va fi facuta publica prin intermediul contului Evolio de pe reteaua de socializare Facebook, precum si prin materiale publicitare. Astfel, toti Participantii care intra in Campanie in perioada indicata la articolul 2, indeplinind toate conditiile enumerate la articolele 3 si 4, vor fi considerati participant valizi.

6.2 Confirmarea castigatorilor desemnati se va face numai in urma validarii de catre Organizator a indeplinirii tuturor conditiilor mentionate la articolele 3 si 4.

Art. 7. Desemnarea castigatorilor

7.1 Numele Castigatorului Premiului va fi afisata pe pagina de Facebook Evolio Romania, in data de 13 februarie 2017, pana la orele 14:00. Castigatorul va fi notificat de Organizator prin intermediul mesajelor private-2 (doua) mesaje pe zi , timp de 2 (doua zile lucratoare)-trimise pe contul participantului de feacebook.

7.2 Daca in termen de 2 (doua) zile de la trimiterea notificarii, castigatorul nu trimite catre Organizator datele de contact necesare pentru acordarea Premiului, acesta va fi invalidat.

7.3 Daca Premiul nu poate fi atribuit Castigatorului, pentru ca acesta nu raspunde la mesajul de notificare al Organizatorului in termenii stipulati de Regulament sau nu poate fi validat in termenii Regulamentului, atunci Premiul ramane la Organizator.

7.4 Premiul va fi ridicat de la sediul companiei din Bucuresti, strada Grigore Cobalcescu nr.39, sau va fi livrat prin curier in termen de maxim 30 (treizeci) zile lucratoare de la validarea Castigatorului, pe baza datelor declarate de catre acesta dupa contactare, Organizatorul neavand nicio responsabilitate pentru acurtetea datelor completate/transmise de participant. La ridicarea Premiului, Castigatorul va completa si semna un Proces-Verbal. Curierul va aduce la S.C. Televoice Group S.R.L. un exemplar al Procesului-Verbal semnat de catre Castigator, dupa ce a confruntat datele si C.N.P-ul din Prcocesul-Verbal cu cele din actul de indentitate prezentat in original de catre Castigator.

Art. 8. Regulamentul Campaniei

8.1 Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit pe pagina www.evolio.ro, la sectiunea blog, www.evolio.ro/blog .La solicitarea oricarei persoane interesate, poate fi obtinut printr-o cerere scrisa adresata companiei SC Televoice Grup SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Cobalcescu Grigore Prof., Nr 39, Sector 1.

8.2 Prin inscrierea in Campanie, Participantii declara in mod irevocabil ca sunt de acord intru totul cu dispozitiile acestui Regulament.

Art. 9. Taxe si impozite

9.1 Taxele si impozitele aferente Premiilor la data acordarii lor vor fi suportate de catre Organizator in conformitate cu prevederile art.108-110 din Codul Fiscal aprobat prin legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului. Orice alte obligatii de orice natura, in legatura cu premiul castigat este in sarcina exclusive a castigatorului.

Articolul 10. Protectia datelor personale

10.1 Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate pe durata Campaniei. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/castigatorilor la prezenta Campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigare.

10.2 Participantii la Campanie in calitate de persoane vizate, au conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie (art. 15).

10.3 Prin simpla participare la Campanie si trimiterea datelor personale la Organizator, participantii sunt de acord ca datele lor sa intre in baza de date a Organizatorului sa fie prelucrate si folosite in viitor de Organizator sau persoane juridice autorizate de catre acesta, pentru a informa participantii cu privire la noi produse, oferte, promotii, campanii publicitare si de marketing. La cererea expresa, in scris, a participantilor Organizatorul nu va mai folosi datele lor personale.

Art.11 Clauze finale

11.1 Prin inscrierea la Campanie, Participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, denumirea contului personal de facebook si numele de identitate, sa fie facute public si folosite in cadrul Campaniei, fara alte obligatii sau plati din partea SC Televoice Grup SRL.

11.2. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care anumite persoane sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la Campanie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorulil poate in mod rezonabil exercita. Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea Campaniei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a email-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul Participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme. Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la Campanie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea Campaniei (precum legile si alte acte normative, deciziile adoptate de autoritati, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma Campaniei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare ale acestora si/sau distribuirea acestora. Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbari legate de implementarea Campaniei. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice Participant care nu respecta regulile Campaniei sau in privinta caruia exista dovezi de frauda.

Art. 12. Litigii

12.1 In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participanti, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente din Municipiul Bucuresti.

 

 

 

0 comentarii la De Valentines Day tu aduci iubirea, noi venim cu muzica!
Lasa un raspuns