În luna iubirii te cuplăm cu un cadou!

Februarie | Publicat de EvolioTeam | 0 comentarii

La Evolio, februarie este luna iubirii! Pentru a o sarbatori cum se cuvine, pe langa diverse reduceri de preturi, v-am pregatit si o campanie promotionala cu premii, acestea constand in doua bratari fitness Evolio X-Fit S.

Campania promotionala “Te premiem in luna iubirii!” se adreseaza tuturor persoanelor fizice si juridice, care achizitioneaza oricare produs Evolio in perioada 07 februarie 2017-24 februarie 2017, din magazinul online Evolio sau din showroom-ul Evolio, situat in strada Grigore Cobalcescu, nr.39., sector 1, Bucuresti.

Toate persoanele care respectata conditiile mai sus enuntate, au automat sanse de a castiga una din cele doua bratari fitness Evolio X-Fit S, in valoare de 99.90 lei fiecare (valoare TVA inclusa).

Campania “Te premiem in luna iubirii!” va avea doi castigatori. Acestia vor fi desemnati prin tragere la sorti, in sistem electronic, pana la data de 27 februarie 2017 . Extragerea se va realiza utilizand platforma www.random.org, iar numele norocosilor castigatori vor fi facute public in aceasi zi pe pagina oficială de Facebook Evolio.

Regulamentul concursului il gasiti integral mai jos.

Spor la cumparaturi si multa bafta tuturor participantilor!

 

Termeni si conditii Campania promotionala “Te premiem in luna iubirii!”

Art. 1 Organizatorul si Regulamentul oficial al Campaniei
1.1 Campania promotionala “Te premiem in luna iubirii!” este organizata si desfasurata de SC Televoice Grup SRL, cu sediul in Str. Cobalcescu Grigore Prof., Nr 39, Sector 1, Bucuresti, inregistrat in Registrul Comertului sub nr. J40/11378/2002, CIF RO15005294, denumita in continuare „Organizator – Organizatorul”.
1.2 Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare “Regulament Oficial”).
1.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari prin aceleasi mijloace prin care a facut anuntul initial.

Art. 2 Aria si durata de desfasurare a Campaniei
2.1 Campania se va desfasura in perioada 07 februarie 2017 -24 februarie 2017 , pana la orele 24:00, pe intreg teritoriul Romaniei prin intermediul site-ului www.evolioshop.com si in showroom-ul Evolio, situate in strada Grigore Cobalcescu, nr.39., sector 1, Bucuresti campania fiind promovata si cu ajutorul contului de faccebook Evolio Romania.
2.2 Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Art. 3 Dreptul de participare
3.1 La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica sau juridica, care respecta termenii si conditiile din prezentul Regulament si indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
(a) este cetatean roman, cu domiciliul stabil in Romania; si
(b) are minim 18 ani impliniti la data inceperii Campanie; si
(c) achizitioneaza oricare produs Evolio de pe site-ul www.evolioshop.com sau din showroom-ul Evolio, situat in strada Grigore Cobalcescu, nr.39., sector 1, Bucuresti, oricand in perioada 07 februarie 2017 – 24 februarie 2017, pana la orele 24:00;
3.2 In cazul in care toate aceste conditii sunt indeplinite, aplicantul devine Participant.
3.3 Nu au dreptul sa participe la acesta Campanie angajatii SC Televoice Grup SRL , precum si angajati ai oricaror colaboratori SC Televoice Grup SRL care ofera servicii in legatura cu Campania , precum si rudele de gradul I ale acestora.
3.4 Prin participarea la Campanie, Participantii se obliga sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament.
3.5 Participantii care indeplinesc toate criteriile din Regulament au ocazia de a castiga premiile acordate in cadrul Campaniei conform art. 5 („Premiul”), prin tragere la sorti.

Art. 4 Mecanismul Campaniei
4.1 Inscrierea la concurs se poate face respctand clauzele prevazute la articolul 3.
4.2. Realizand toti pasii, participantii intra in tragerea la sorti pentru castigarea premiului, conform articolului 5 din Regulament.
4.3 Pana in data de 27 februarie 2017, pana la orele 14:00, toti participantii care se califica pentru castigarea premiilor, conform Regulamentului, vor intra in tragerea la sorti pentru castigarea premiilor, ce se va efectua electronic prin extragere reandom cu ajutorul platformei www.random.org.
4.4 In cadrul tragerii la sorti vor fi extrasi doi castigatori. Pentru fiecare dintre cei doi castigatori vor fi extrase cate doua rezerve denumite Rezerva Numarul 1 si Rezerva Numarul 2, in functie de ordinea extragerii lor.
4.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a apela la Rezerva Numarul 1 (atribuindu-i “Premiul) in cazul in care Organizatorul constata ca Participantul extras initial nu indeplineste cumulativ conditiile castigarii Premiului, sau daca Organizatorul are motive intemeiate sa considere ca Participantul extras ca si castigator a incalcat termenele si conditiile prezentului Regulament, sau nu poate fi contactat sau nu confirma faptul ca accepta Premiul in cadrul e-mailului solicitat de Organizator in urma desemnarii acestuia ca si castigator, si/sau nu transmite Organizatorului prin e-mail datele necesare livrarii Premiului, conform prezentului Regulament.
4.7. Organizatorul isi rezerva dreptul de a apela la Rezerva Numarul 2 (atribuindu-i Premiul) in cazul in care Organizatorul constata ca Participantii extrasi initial ( “Castigatorul” si “Rezerva Numarul 1” nu indeplinesc cumulativ conditiile castigarii Premiului, sau daca Organizatorul are motive intemeiate sa considere ca Participantul extras atat ca si Castigator ori Rezerva Numarul 1 au incalcat termenele si conditiile prezentului Regulament, sau nu pot fi contactati in maxim 4 (patru) zile lucratoare de la momentul tragerii la sorti, sau nu confirma faptul ca accepta Premiul in cadrul e-mailului solicitat de Organizator in urma desemnarii acestuia ca si castigator, si/sau nu transmite Organizatorului prin e-mail datele necesare livrarii Premiului, conform prezentului Regulament.
4.8 Daca Premiul nu poate fi atribuit nici Rezervei Numarul 2, pentru ca rezerva nu raspunde la mesajul de notificare in termenii stipulati de Regulament sau nu poate fi validata in termenii Regulamentului, atunci Premiul ramane la Organizator.
4.9. Castigatorul va fi anuntat in data de 27 februarie 2017 , pana la orele 14:00, pe paginia Facebook Evolio Romania, www.facebook.com/EvolioRomania.

Art.5 Premiul Campaniei
5.1 Premiul Campaniei consta in 2 (doua ) bratari fitness Evolio X-Fit S, in valoare totala bruta de 199.8 lei (o suta nouazecisinoua lei si optzeci de bani) lei, valoare cu TVA inclusa.
5.2 Castigatorul premiului nu are posibilitatea primirii contravalorii in bani sau in alte beneficii si nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor premiului.

Art. 6 Procedura Campaniei si validarea Participantilor castigatori
6.1 Campania va fi facuta publica prin intermediul contului Evolio de pe reteaua de socializare Facebook, precum si prin materiale publicitare. Astfel, toti Participantii care intra in Campanie in perioada indicata la articolul 2, indeplinind toate conditiile enumerate la articolele 3 si 4, vor participa la tragerile la sorti pentru desemnarea castigatorilor Premiilor.
6.2 Confirmarea castigatorilor desemnati se va face numai in urma validarii de catre Organizator a indeplinirii tuturor conditiilor mentionate la articolele 3 si 4.

Art. 7 Desemnarea castigatorilor
7.1 Numele Castigatorului Premiului va fi afisata pe pagina de Facebook Evolio Romania, in data de 27 februarie 2017, pana la orele 14:00. Castigatorul va fi notificat de Organizator prin intermediul e-mailului si/sau telefonic in maxim 2 (doua) zile lucratoare de la desemnarea castigatorului.
7.2 Daca in termen de 2 (doua) zile de la trimiterea notificarii, castigatorul nu trimite catre Organizator confirmarea ca accepta sa intre in posesia premiului si datele necesare pentru livrarea premiului, acesta va fi invalidat si se va declara castigatoare rezerva.
7.3 Premiul va fi ridicat de la sediul companiei din Bucuresti, strada Grigore Cobalcescu nr.39, sau va fi livrat prin curier in termen de maxim 30 (treizeci) zile lucratoare de la validarea Castigatorului, pe baza datelor declarate de catre acesta dupa contactare, Organizatorul neavand nicio responsabilitate pentru acurtetea datelor completate/transmise de participant. La ridicarea Premiului, Castigatorul va completa si semna un Proces-Verbal. Curierul va aduce la S.C. Televoice Group S.R.L. un exemplar al Procesului-Verbal semnat de catre Castigator, dupa ce a confruntat datele si C.N.P-ul din Prcocesul-Verbal cu cele din actul de indentitate prezentat in original de catre Castigator.

Art. 8 Regulamentul Campaniei
8.1 Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit pe pagina www.evolio.ro, la sectiunea blog, www.evolio.ro/blog .La solicitarea oricarei persoane interesate, poate fi obtinut printr-o cerere scrisa adresata companiei SC Televoice Grup SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Cobalcescu Grigore Prof., Nr 39, Sector 1.
8.2 Prin inscrierea in Campanie, Participantii declara in mod irevocabil ca sunt de acord intru totul cu dispozitiile acestui Regulament.

Art. 9 Taxe si impozite.

9.1 Taxele si impozitele aferente Premiilor la data acordarii lor vor fi suportate de catre Organizator in conformitate cu prevederile art.108-110 din Codul Fiscal aprobat prin legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului. Orice alte obligatii de orice natura, in legatura cu premiul castigat este in sarcina exclusive a castigatorului.

Art. 10 Protectia datelor personale
10.1 Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate pe durata Campaniei. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/castigatorilor la prezenta Campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigare.
10.2 Participantii la Campanie in calitate de persoane vizate, au conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie (art. 15).
10.3 Prin simpla participare la Campanie si trimiterea datelor personale la Organizator, participantii sunt de acord ca datele lor sa intre in baza de date a Organizatorului sa fie prelucrate si folosite in viitor de Organizator sau persoane juridice autorizate de catre acesta, pentru a informa participantii cu privire la noi produse, oferte, promotii, campanii publicitare si de marketing. La cererea expresa, in scris, a participantilor Organizatorul nu va mai folosi datele lor personale.

Art.11 Clauze finale
11.1 Prin inscrierea la Campanie, Participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele de identitate, sa fie facut public pe pagina oficiala de facebook Evolio Romania si folosit in cadrul Campaniei, fara alte obligatii sau plati din partea SC Televoice Grup SRL.
11.2 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care anumite persoane sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la Campanie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorulil poate in mod rezonabil exercita. Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea Campaniei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a email-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul Participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme. Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la Campanie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea Campaniei (precum legile si alte acte normative, deciziile adoptate de autoritati, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma Campaniei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare ale acestora si/sau distribuirea acestora. Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbari legate de implementarea Campaniei. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice Participant care nu respecta regulile Campaniei sau in privinta caruia exista dovezi de frauda.

Art. 12 Litigii
12.1 In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participanti, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente din Municipiul Bucuresti.

 

0 comentarii la În luna iubirii te cuplăm cu un cadou!
Lasa un raspuns